מדליית ארד באולימפיאדה במתמטיקה


הנבחרת הישראלית באולימפיאדת המתמטיקה העולמית לנוער, הביאה גאווה רבה לישראל.ששת חברי הנבחרת זכו במדליות – שתי מדליות כסף וארבע מדליות ארד.

ברכות חמות לתלמיד תיכון בן צבי איתי יהודה שזכה במדליית ארד, זוהי גאווה לבית הספר, לעיר קריית אונו.

המשיכו להצטיין!

מכתב הערכה ממנהלת מחוז תל אביב

שש מדליות לישראל במתמטיקה - Ynet


107 views