top of page

תיכון בן צבי ברשימת התיכונים המצטיינים


מודה לכל ציבור המורים המנהלה וההורים (במיוחד לועד ההורים וליו"ר -פועה ביבי) על השותפות והאמון.

שוב קיבלנו הוכחה כי יש לנו בני נוער נפלאים ואיתם כיף לצאת לדרך בכל שנה מחדש.

ציפי רוזנבוים מנהלת בית הספר


256 views
bottom of page