top of page

תיכון בן צבי ברשימת התיכונים המצטיינים


מודה לכל ציבור המורים המנהלה וההורים (במיוחד לועד ההורים וליו"ר -פועה ביבי) על השותפות והאמון.

שוב קיבלנו הוכחה כי יש לנו בני נוער נפלאים ואיתם כיף לצאת לדרך בכל שנה מחדש.

ציפי רוזנבוים מנהלת בית הספר

מי בראש? רשימת התיכונים המצטיינים - Ynet

משרד החינוך מפרסם – תיכון בן צבי בקריית אונו הכי טוב בבקעת אונו - אונוNEWS


246 views
bottom of page