top of page

רב תרבותיות בחברה הישראלית


במסגרת תהליך ההכנה של תלמידי שכבת י' לקבלת תעודות הזהות והפיכתם לאזרחים בוגרים, יוצאים תלמידי השכבה לסיור בחיפה, העיר המתאפיינת ברבגוניותה התרבותית. הסיור נועד לחשוף את התלמידים לפלורליזם החברתי בישראל ולהכיר סגנונות חיים שונים בחברה הישראלית על שלל גווניה התרבותיים. במהלך הסיור התלמידים נפגשים עם פעילים חברתיים בנושאים כמו דו קיום של יהודים -ערבים, יחסי דתיים חילוניים, עולים וּוַתיקים ועוד.. יום זה נועד לצקת תוכן נוסף לצירוף המילים "להיות אזרח בישראל" וכן להעמיק את החשיפה לנושא האחדות והייחודיות המרכיבות את החברה בישראל.


187 views
bottom of page