top of page

רכיבה בטוחה באופניים חשמליים שכבת י


שכבת י׳ החלה בפעילות הדרכה לרכיבה בטוחה באופניים חשמליים. התלמידים עברו שיעור עיוני העוסק בהקניית הרגלים לרכיבה בטוחה, תוך התייחסות לסכנות בדרכים, מצבים שונים על הכביש, חוקי זכות קדימה ותמרורים עיקריים. לאחר מכן, התנסו התלמידים ברכיבה מעשית במסלול שהוכן עבורם בחצר בית הספר ותרגלו את כללי הרכיבה הבטוחה בכביש.


186 views
bottom of page