top of page

תאונה בדרך מבית הספר - שימו לב


ביום חמישי האחרון, בדרכו הביתה מבית הספר, תלמיד בית ספרנו עבר תאונת דרכים.

בעת שרכב על אופנייו החשמליים התנגש במכונית.

התלמיד פונה לבית החולים על ידי אמבולנס כשהוא פצוע וחבול, כואב והמום.

בעת שפונה דיווח לאמו: "הקסדה הצילה את חיי." ולאביו בעודו נסער: "הקסדה הצילה אותי..... !!!"

זהו כלי מסוכן!

לוּ חברכם לא היה חובש קסדה, הסוף היה אחר וכואב יותר.

חשוב שאתם, הנוער, תקשיבו לנוער.

הפעם זה נגמר בכאב פיזי ובטיפולים רפואיים. אנא שמרו על עצמכם!


308 views
bottom of page