top of page

איסוף מצרכים לחיילי צה"ל


תלמידים יקרים,

"מעגל נשים קרית אונו" מחבק את חיילי צה"ל הפועל לילות כימים להגנה על בטחוננו.

בכוחנו לסייע למעגל הנשים ולפנק את חיילנו בדברים טובים.

נציגות ארגון ההתנדבות תגענה לבית ספרנו לאיסוף העוגות, בקבוקי השתייה, חטיפים ושאר דברי מתיקה.

אנו קוראים לכם לסייע בתרומה זו. האיסוף ייתקיים ביומיים הקרובים בלבד! (רביעי וחמישי). את המצרכים יש להביא לחדרם של מזכירות השכבות: מירי - שכבת י' סמדר- שכבת י"א רויטל - שכבת י"ב

תודה רבה על תרומתכם , הנהלת ביה"ס.🌹


138 views
bottom of page