top of page

תלמידי בן צבי נפגשו עם תלמידים מג'וליס


תלמידי התיכון מקריית אונו נפגשו עם עמיתיהם מהמגזר הדרוזי.

זו השנה השלישית שבה 'בן צבי' מוביל יוזמה חינוכית של מפגשי תלמידים ממגזרים שונים בחברה.


146 views
bottom of page