top of page

ההרשמה לאליפות הסייבר Skillz 2019 נפתחה


הרישום לתחרות Skillz 2019 - אליפות הסייבר נפתח

התחרות מבוססת על פיתוח ב Java אתם מתאגדים לקבוצה ומתחרים עם קבוצות אחרות

בית הספר משתתף זו השנה השלישית. בשנה הראשונה השתתפנו. בשנה השנייה קבוצה אחת עלתה לגמר. והשנה....

התחרות מורכבת משלושה שלבים: 1) השלב הבית ספרי - יתקיים ב 18.12.18 2) שלב האתגרים - 7.3-10.2 (כל שבוע אתגר חדש) 3) הגמר - 2-3.4

התחרות מיועדת לתלמידי שכבות יא׳ ויב׳ (גם תלמידי שכבת י׳ עם ידע מוקדם יכולים להשתתף). התחרות היא ברמה גבוהה מאוד

ומלבד הכיף של התחרות עצמה,

תלמיד שלוקח בה חלק לומד הרבה על:

תכנות מונחה עצמים מתקדם

פיתוח אלגוריתם

עבודה בצוות

חשיבה יצירתית ועוד.

גודל הקבוצות הוא בין 3-5 תלמידים בלבד (לא יותר ולא פחות).

מוזמנים להירשם בקישור הבא: https://goo.gl/forms/dxvat8HZJ0eMDio22


329 views
bottom of page