top of page

תחרות דיבייט באנגלית - בדרך לגמר


בית הספר השתתף היום בתחרות דיבייט ('שיח ושיג') ברעננה.

התחרות כללה 9 קבוצות מרחבי הארץ וכל קבוצה מנתה 6 דוברים, יו"ר אחד, שופט אחד ומודד זמנים אחד.

סך הכול 9 משתתפים בכל קבוצה. את בית הספר שלנו ייצגו 2 קבוצות ושתיהן זכו בכל הדיונים בהם השתתפו (4 ניצחונות מתוך 4 סיבובים) .

בית הספר עולה לגמר הארצי של תחרות הדיבייט שתיערך בפברואר.


171 views
bottom of page