מקום 3 בתחרות אתלטיקה


כיתות י"א וי"ב 11 סיימו במקום ה3 בתחרות אתלטיקה

כבוד גדול!


115 views

Related Posts

See All