מקום 3 בתחרות אתלטיקה


כיתות י"א וי"ב 11 סיימו במקום ה3 בתחרות אתלטיקה

כבוד גדול!


114 views0 comments

Recent Posts

See All

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com