top of page

מפגש עם פרופ' עדה יונת


תלמידי שכבת י׳ ממגמת הביוטכנולוגיה, נפגשו עם כלת פרס נובל פרופסור עדה יונת. פרופסור עדה יונת שיתפה אותם במסע הארוך (20 שנה!!) והנחוש שלה לפיענוח מבנה הריבוזומים, המפעלים התאיים שמייצרים חלבונים. המחקר תרם רבות להבנה של מנגנון הפעולה של תרופות אנטיביוטיות.

הצוות שלה ממשיך לאתר איזורים במבנה הריבוזומים של חיידקים מחוללי מחלות שיכולים להיות מטרה לתרופות חדשות,

שלא פוגעות בחיידקים המועילים, מתכלות ושחיידקים עדין לא פתחו עמידויות כנגדן.


326 views
bottom of page