top of page

אליפות הסייבר Skillz


היום התקיים השלב הראשון באליפות הסייבר Skillz במסגרתה תכנתו תלמידי בית הספר בוטים שהתחרו האחד בשני בכדי לנצח. במשך חמש שעות וחצי בקושי קמו מהכיסא וכל זה בכדי לכתוב עוד שורת קוד ולמצוא עוד באג כדי שהבוט שלהם יהיה הטוב ביותר.

בפברואר יחל השלב השני בו קבוצות שירצו יתמודדו בכל שבוע מוח אתגר חדש כשבסופו 100 הקבוצות הטובות ביותר בארץ יעלו לגמר.

שנה שעברה קבוצה אחת עלתה לגמר. לפי התחרות היום אפשר להיות אופטימיים גם השנה.

אין ספק שבין תלמידנו ישנם תלמידים שיובילו בעתיד את תעשיית ההייטק הישראלית.

כבוד וגאווה גדולה ללמד אותם

צוות מדעי המחשב.


207 views
bottom of page