מחנה אומניות - מגמת ספורט שכבת י


תלמידי שכבת י ממגמת הספורט יצאו ליומיים בצפון הארץ במסגרת מחנה האומנויות, במהלך הפעילות התלמידים השתתפו בפעילויות o.d.t. בצוק מנרה, ופעילויות ספורט בהיכל הקרח במטולה.


259 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com