top of page

למידה אחרת


תלמידנו חוו היום למידה באמצעות רובוט. ד"ר רועי צאזנה העביר הרצאה לתלמידנו כשהוא יושב בארה"ב ורואה את התלמידים באמצעות הרובוט ואף משיב בסוף גם על שאלותיהם. התלמידים "עפו" על המורה המרתק הזה. שווה לראות...


153 views
bottom of page