מדליית כסף לאיתי יהודה בתחרות RMM


איתי יהודה, תלמיד כיתה י"ב 2, חבר נבחרת ישראל לאולימפיאדת מתמטיקה, זכה במדליית כסף בתחרותRMM ,

תחרות המשך לאולימפיאדה הבינלאומית, שמשתתפות בה עשרים המדינות הטובות ביותר.

כבוד גדול לתיכון בן צבי, לעיר קריית אונו ולמדינת ישראל.

ישר כוח!!


143 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com