מדליית כסף לאיתי יהודה בתחרות RMM


איתי יהודה, תלמיד כיתה י"ב 2, חבר נבחרת ישראל לאולימפיאדת מתמטיקה, זכה במדליית כסף בתחרותRMM ,

תחרות המשך לאולימפיאדה הבינלאומית, שמשתתפות בה עשרים המדינות הטובות ביותר.

כבוד גדול לתיכון בן צבי, לעיר קריית אונו ולמדינת ישראל.

ישר כוח!!


143 views0 comments

Recent Posts

See All

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com