top of page

שיא ישראלי למיכל טוקר


קהילת תיכון בן צבי מברכת את מיכל טוקר על הישג בקביעת שיא ישראלי בקפיצה במוט. גאים בך.


171 views
bottom of page