top of page

טקס הפעיל המצטיין של מחוז תל אביב


אנו גאים בארבעת תלמידי יב' שלנו שזכו בתעודות הצטיינות על תרומתם החברתית המיוחדת בטקס חגיגי של מחוז תל אביב, אשר בו כיבדה אותם בנוכחותה גם המפקחת על החינוך החברתי, רונית שדה.

ברכות לתלמידים: [עומר גואטה צור ז׳יטלני עומר רוזנטל נדב יובן וצלר

יישר כוח!


183 views
bottom of page