top of page

תרגיל רעידת אדמה 12.3.19


תלמידים יקרים. ביום שלישי הקרוב, ה12.3.2019 יערך תרגיל ארצי המדמה רעידת אדמה.❗❗❗ בשעה 10.00תשמע הקריאה: ❗"תרגיל רעידת אדמה תרגיל רעידת אדמה."❗ על התלמידים והמורה לפנות במהירות ובזהירות את הכיתה, בהתאם לשילוט שנמצא בכיתה ובמסדרונות, ולצאת לחצר ביה'ס לנקודת כינוס , שם תבדק, נוכחות ולהמתין לסיום התרגיל. אתם התלמידים,מתבקשים לשתף פעולה עם צוות המורים, לנהוג בתשומת לב, באחריות ובזהירות וכך לסייע להגברת מוכנות ביה'ס ומדינת ישראל למקרה של רעידת אדמה.


87 views
bottom of page