top of page

ראש העיר וסגנו בביקור במגמת סייבר

Updated: Dec 15, 2021


ראש העיר וסגנו מצאו את הדרך אל תלמידי סייבר גיאוגרפיה

תלמידי מגמת סיייבר משכבת י"א אירחו השבוע בתיכון בן צבי את ראש העיר מר ישראל גל ואת סגנו ומחזיק תיק החינוך, מר רון מלכה.

במפגש, הוצגו עבודות החקר בנושא תכנון עירוני בקריית אונו שכללו מיפויים ממוחשבים של פיזור השירותים בעיר. בדיאלוג פורה הועלו נושאים אקטואלים בחיי היום יום של העיר, כמו פיתוח שטחים פתוחים, שבילי אופניים ועוד. ראש העיר חשף את מורכבות התכנון העירוני בפועל והתרשם מאוד ממעורבותם של התלמידים בנושאי התכנון והקהילה. כמו כן קרא לתלמידים להוביל שינוי בתודעה הציבורית להגברת השימוש בתחבורה ציבורית.


94 views
bottom of page