top of page

בחירות בתיכון בן צבי


פאנל פוליטקאים וסקר בחירות של תלמידי התיכון התקיים ביום שישי בבית הספר.

בתום מרתון דמוקרטיה ואחרי ששמעו מגוון פוליטיקאים ועמדות פוליטיות של המפלגות,

יצאו התלמידים להצבעה בסקר הבחירות שהוכן עבורם באתר אונו ניוז.


155 views
bottom of page