top of page

פורים תשע"ט


סדר יום – אירועי פורים - יום שלישי 19.3.19:

8:45-9:00 - התכנסות בכיתות

9:00-10:00 - שיעור מחנך, חילופי משלוחי מנות ובחירת התחפושת המצטיינת בכיתה.

10:00-12:00 - פעילות חגיגית לכלל התלמידים בחצר ביה"ס.

12:00 - סיום פעילות.

בברכת חג שמח וחופשה בטוחה,

הנהלת ביה"ס


309 views
bottom of page