top of page

סדר השיעורים ליום חמישי 2.5.2019


שכבת י' + כיתות י"ב 1,3,7,9,11,15,17

7:45-8:15 - שיעור ראשון (מקוצר) על פי המערכת

8:20-9:05: טקס.

בתום הטקס יצאו התלמידים דרך מגרש הכדורגל של החטיבה וייכנסו לתיכון באמצעות השער הסמוך לחדר 116 ( אין לחצות דרך מבנה החטיבה).

9:05-10:05: שיעור חינוך.

החל משיעור רביעי - יתחדשו הלימודים בהתאם למערכת השעות.

שכבת י"א + כיתות י"ב 2,4,6,8,10,12,14,16,18

7:45-8:15 - שיעור ראשון (מקוצר) על פי המערכת

8:20-9:10: שיעור חינוך. בסיומו יצאו התלמידים בליווי המחנכים לאולם הצ'יינין.

9:15-10:05: טקס.

החל משיעור רביעי - יתחדשו הלימודים בהתאם למערכת השעות.

נא לכבד את האירוע בהגעה בלבוש הולם בחולצה לבנה ובמכנסיים כהים.


54 views
bottom of page