top of page

סדר השיעורים ליום רביעי 8.5.2019


למורים ולתלמידים שלום רב,

ביום רביעי, ג' באייר, 8 במאי 2019, נציין את יום הזיכרון לחללי צה"ל.

הטקסים יתקיימו בשלושה סבבים. נא לשים לב לשינויים בזמני השיעורים, ולהקפיד על עמידה בזמנים. (ביום זה לא יופעלו צלצולים סדירים).

מורים מקצועיים מלווים את כיתותיהם במהלך שני הסבבים הראשוניים.

שכבת י' (למעט: י'2, י'4, י'17):

7:45-8:10 - לימודים עפ"י המערכת

8:15-9:00 - טקס בפטיו

9:00-9:20 - המשך לימודים עפ"י המערכת

9:20-10:05 – לימודים עפ"י המערכת

10:05-10:25 הפסקה

10:25-11:30 - חינוך

שכבת י"א (למעט י"א2, י"א4):

7:45-8:25 - לימודים עפ"י המערכת.

8:30-9:05 – לימודים עפ"י המערכת.

9:10-10:05 – טקס

10:05-10:25 הפסקה

10:25-11:30 - חינוך

שכבת י"ב + כיתות י' 2, י' 4, י'17, י"א2, י"א4

7:45-8:25 - לימודים עפ"י המערכת

8:30-9:20 – לימודים עפ"י המערכת

9:20-10:05 - חינוך

10:05-10:25 הפסקה

10:25-10:50 - חינוך

10:55-11:40 - טקס בפטיו

שכבות י' ו - י"א ירדו בסיום שיעור חינוך מהמדרגות הצדדיות (ולא מאזור הפטיו) בשל הטקס המתקיים בנוכחות ההורים השכולים בפטיו ביה"ס.

ביום זה חובה על כל תלמידי בית הספר להגיע בחולצות לבנות ומכנסיים כהים.

בברכה, הנהלת בית הספר.


54 views
bottom of page