משמעת מים בתיכון


מועצת התלמידים מציעה מים לכלל באי התיכון כחלק מהגברת המודעות לשתיית מים מים מרובה.


99 views0 comments

Recent Posts

See All

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com