משמעת מים בתיכון


מועצת התלמידים מציעה מים לכלל באי התיכון כחלק מהגברת המודעות לשתיית מים מים מרובה.


103 views