top of page

מפגש היכרות שכבת י'


מתחילים מחדש.

שכבת י' החדשה נפגשה עם הנהלת בית הספר, מחנכיה ועם מגמת מוזיקה תלמידי יא.

ברוכים הבאים ובהצלחה.


358 views
bottom of page