יום חשיפה - מעורבות חברתית


מעורבות חברתית יום שיא בתיכון. חשיפה, פעילויות וסדנאות.


76 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com