יום חשיפה - מעורבות חברתית


מעורבות חברתית יום שיא בתיכון. חשיפה, פעילויות וסדנאות.


84 views0 comments