יום חשיפה - מעורבות חברתית


מעורבות חברתית יום שיא בתיכון. חשיפה, פעילויות וסדנאות.