יום חשיפה - מעורבות חברתית

Updated: Dec 15, 2021


מעורבות חברתית יום שיא בתיכון. חשיפה, פעילויות וסדנאות.


123 views