top of page

יום מוקד צה"ל / שנת שירות שכבת י"ב


אתמול נערך יום צהל לשכבת יב.

במהלך היום נחשפו התלמידים לנושא שנת השירות והמכינות, קיבלו אינפורמציה בנושא

וסיירו בין הדוכנים השונים שהקימו פעילים שנמצאים בשנת שירות ומכינות.

בנוסף, שמעו התלמידים הרצאה מרתקת בנושא המיון והשיבוץ לתפקידים משמעותיים בצה"ל,

קיבלו אינפורמציה על תהליך השיבוץ, מילוי נכון ומיטבי של שאלון העדפות, עתודה אקמאית ועוד.


121 views
bottom of page