ביקור ביקב כהנוב בגדרה - ביוטכ'


מגמת ביוטכנולוגיה י' ביקור ביקב כהנוב בגדרה.

במהלך הביקור למדנו את השלבים ביצירת יין והשתתפנו בבציר והכנת יין מענבי מוסקט.


56 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com