יום של"ח שכבת י'


ביקור בבית תמחוי בשכונת התקווה. התלמידים סייעו באריזות לכבוד ראש השנה.