יום של"ח שכבת י'


ביקור בבית תמחוי בשכונת התקווה. התלמידים סייעו באריזות לכבוד ראש השנה.


212 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com