top of page

נוער שוחר מדע בר אילן


החלה ההרשמה לחוגי נוער שוחר מדע בר אילן ,חוגים המתקיימים בקמפוס בר-אילן ומיועדים לתלמידי כיתות ד'-י"ב

החוגים מציבים אתגרים ומאפשרת היכרות עם חזית המדע,

העשרה והרחבת דעת באמצעות חשיפת הילדים לעוסקים במלאכת המחקר המדעי בסביבה אקדמית.

הידע הנרחב הנרכש בחוגים, מעשיר את התלמיד בחוויה מדעית אינטלקטואלית ומקנה לו "ארגז כלים" איכותי להתמצאות בעולם האמיתי ,

ולטיפוח השאיפה להישגיות ומצוינות.

הרישום לחוגים מתקיים בימים אלו. מהרו להירשם - מס' המקומות מוגבל!!!

החוגים מתקיימים בקמפוס בר-אילן ומיועדים לתלמידי כיתות ד'-י"ב בימים א'/ב'/ה' בין השעות 16:30-19:45 לרשימת החוגים

ופרטים נוספים: בקובץ המצורף ובטלפון

03-5318207 או באתר: https://ysa.esc.biu.ac.il/


39 views
bottom of page