top of page

תחרות חיבורים נושאת פרסים


תחרות חיבורים נושאת פרסים לתלמידים מכיתות ט'-י"ב

תלמידים יקרים,

אוניברסיטת תל-אביב לנוער מקיימת תחרות חיבורים נושאת פרסים לנוער.

מבנה התחרות

התחרות כוללת שלושה שלבים:

בשלב הראשון – יש לכתוב חיבור קצר (הצעה באורך כעמוד אחד) הכולל את נושא החיבור / הגיבור/ה שלכם והסבר/נימוק לבחירה.

מועד אחרון לרישום לתחרות ושליחת החיבורים של השלב הראשון -22/11/2019. לשליחת החיבור היכנסו לקישור. - https://noar.tau.ac.il/dan-david-competition

בשלב השני תלמידים שיציעו הצעות מקוריות ומעניינות יוזמנו באמצע חודש ינואר 2020 ליום עיון באוניברסיטת תל אביב. יום העיון יכלול סדנת הדרכה לכתיבת חיבורים.

השתתפות בסדנה מהווה תנאי להמשך השתתפות בתחרות.

בשלב השלישי - מבין החיבורים הסופיים, אלו שיגיעו לאחר הסדנה, תבחר ועדת הפרס את החיבורים הטובים והראויים, שיעלו לשלב הסופי ויזכו בפרסים בשנה זו.

הודעת זכייה תשלח במייל.

*לתשומת ליבכם, לא ניתן להשתתף בתחרות ללא הרשמה לתחרות באתר היחידה - מילוי טופס ההרשמה עם כל הפרטים הנדרשים.

טקס הענקת הפרסים יתקיים באוניברסיטת תל-אביב ב- 18 במאי 2020, בשעה 17:00. האירוע פתוח לקהל הרחב.

תלמידים המעוניינים להשתתף בתחרות זו מוזמנים למסור את פרטיהם לרכזת עברית,

מזי כהן מלמד mazicohenm@gmail.com

לפרטים נוספים אפשר לפנות לצוות עברית.

בהצלחה


60 views
bottom of page