top of page

מרכז הדרכת הורים - מיכל דליות


מרכז הדרכת הורים העירוני : מופעל על ידי המחלקה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול בעיריית קריית אונו, השם לו למטרה להעניק כלים ומידע במגוון תחומים הנותנים כלים עבורכם.ן ההורים.

ביום רביעי / 20.11.19 / 20.00 נפתח את השנה התשיעית בהרצאה של מיכל דליות בהרצאה " כאשר דור ה X ודור ה Y פוגשים את דור המסכים.

לרכישת כרטיס בעלות: 30 ₪ לחצו כאן.


46 views
bottom of page