תרגילי בימוי מגמת התאטרון


תרגילי בימוי מגמת התאטרון על מחזותיו של יהושוע סובול שכיבד אותנו בנוכחותו.


156 views0 comments

Recent Posts

See All