top of page

שירה הלברשטיין מצטיינת חברתית


שירה הלברשטיין, תלמידת כתה י"ב בתיכון בן צבי בקרית אונו נבחרה היום כמצטיינת החברתית של כלל בתי הספר במחוז תל אביב

והיא תקבל ב- 18.2 את "אות שר החינוך לנוער מתנדב ע"ש אלעד ריבן" מידי שר החינוך ומנכ"ל המשרד בטקס שיתקיים בחיפה. הפעילות ההתנדבותית של שירה החלה כבר בחטיבת הביניים אז שימשה כנציגה פעילה במועצת התלמידים במהלך שלוש השנים שהייתה תלמידה בחטיבה.

כיהנה כיו"ר מועצת התלמידים בבית הספר וכדוברת המועצה. כמו כן, שירה התנדבה במש"צים ובתנועת הנוער "כנפיים של קרמבו".

בתנועת הנוער חנכה נערה עם צרכים מיוחדים שהייתה קטנה ממנה בשנה, במשך 3 שנים ברציפות.

לאחריה חנכה ילדה בת 8, ושמרה אתה על קשר גם מחוץ לפעילות כנפיים של קרמבו. במהלך שנות התיכון שירה המשיכה להתנדב בכנפיים של קרמבו, תנועת הצופים וארגון LEAD. במסגרת ארגון LEAD הקימה את פרוייקט " בננות ירוקות"

אשר מטרתו כי בני נוער עם תחביבים יפגשו פעם בשבוע עם קשישים בודדים ויעזרו להם לפתח תחביב על מנת שהקשישים יוכלו להעסיק את עצמם

בזמנם הפנוי ללא תלות בגורמים חיצוניים.

שירה , השתתפה במשלחת "זרעים של שלום", חילופי תלמידים בגרמניה ומשלחת נוער בלונדון של ה JLGB. שירה שימשה דוגמה אישית עבור תלמידי בית הספר, חניכי תנועות הנוער ותלמידי המועצה – נועם הליכותיה והאופן בו היא מתנהלת ראויים לשבח.

אין ספק כי שירה הלברשטיין ראויה לקבל הצטיינות על פועלה.


104 views
bottom of page