תו תקוה ישראלית


מקדמים שותפות וסובלנות

תלמידי בן צבי במפגש עם תלמידי מקיף כפר קאסם בקריה האקדמית ono


43 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com