top of page

המחזמר "מיקה שלי" שכבת י"א


שכבת י"א יצאה לתיאטרון "הבימה" לצפות במחזמר ״מיקה שלי״.

המחזה מספר את סיפורה של תקופה, שנעה בין שיכרון הניצחון של 67', להלם הגדול של 73', ולהתפכחות שבסופה.

מלווה בשיריו הגדולים והמרגשים של המלחין יאיר רוזנבלום ז"ל, שחלק גדול מהם הפכו לנכסי צאן ברזל בתרבותנו.


58 views
bottom of page