top of page

אליפות הסייבר - skillz


היום התקיים השלב הראשון באליפות הסייבר Skillz. במהלך התחרות התחרו כ-50 תלמידי מגמת מדעי המחשב בקבוצות האחת נגד השנייה במטרה לכבוש כמה שיותר קרחונים.

משחק שדורש תכנות ברמה גבוהה, אסטרטגיה ועבודת צוות.

התלמידים והמורים נהנו מאוד.

בינואר יחל השלב הארצי מאחלים לכל התלמידים שיקחו בו חלק בהצלחה.


56 views
bottom of page