top of page

ערב התחלה - מגמת המוזיקה


ערב התחלה. מגמת מוזיקה י" ובתגבור תלמידי יא ויב שיתפה ברפרטואר החדש . הרכב מנדולינות. הרכב קלאסי, מוזיקה שחורה ומקהלה. הכל היה שם.


58 views
bottom of page