top of page

Herzl's Story

*** עושים היסטוריה בתיכון בן צבי ***

אנו גאים לשתף בפרויקט לימודי במקצוע היסטוריה - פרויקט Herzl's Story!

תלמידי כיתות י' פתחו עמודי אינסטגרם, שבהם העלו תכנים היסטוריים מתוך תחנות בחייו של הרצל.

התלמידים חקרו ובחנו מקורות היסטוריים והשתמשו בכלים טכנולוגיים (כגון ממים, טיקטוק, סטוריז וכו'). הדגש היה על עובדות היסטוריות, לצד קדמה וטכנולוגיה.

בכל כיתה התלמידים חולקו לקבוצות, וכל קבוצה הייתה אחראית על חקר תחנה אחת בחיי הרצל. כל קבוצות הכיתה הביאו תוצרים שהרכיבו את עמוד האינסטגרם הכיתתי.

צוות מורי בית הספר דירגו את העמודים לפי קריטריונים שנקבעו על ידי צוות היסטוריה. עמוד שקיבל את הדירוג הגבוה ביותר, זכה בחסינות והעפיל לגמר.

התחרות הייתה בין הכיתות. היום התקיים הגמר, אליו העפילו שש כיתות. בגמר, מול הנהלת בית הספר ומול צוות המורים להיסטוריה, נציגי הכיתות המובילות הציגו את העמודים הכיתתים. העבודה היוותה חלק מציון המקצוע במחצית זו.

השקעת התלמידים, רצינותם ויצירתיותם ניכרות ומוערכות. העבודה תרמה הן להבנת החומר הנלמד והן לגיבוש החברתי בכיתות. גם צוות המקצוע הפיק ערך רב מהפרויקט, בעיקר, שימוש בטכנולוגיה לצרכי למידה.

מצורף סרטון מסכם של הפרויקט, כולל פוסטים נבחרים מכל העמודים

המשך למידה מהנה, במקצוע שלעולם לא נגמר!72 views

Comments


bottom of page