שימו לב מועד מבחני ההתאמה למגמת הקולנוע עודכן.

יש להוריד את המסמך מחדש כדי לצפות בשינויים.
בחינות התאמה למגמות ייחודיות


מבחני כניסה למגמת הקולנוע

לתשומת לב הנבחנים למגמת הקולנוע:
ועד הגשת המטלות הוארך ויש להגיש את המטלות עד יום ראשון הקרוב ה-24/2/19 בשעה 08:00, עפ"י הנחיות ההגשה המצויות בקבצי מטלות הכניסה

משפחת תיכון בן צבי מברכת אתכם עם תחילתו של תהליך הרישום לתיכון.

נשמח לעזור ולכוון בכל בעיה.
בהצלחה בדרככם החדשה.

נרשמים חדשים תש"פ

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com