משפחת תיכון בן צבי מברכת אתכם עם תחילתו של תהליך הרישום לתיכון.

נשמח לעזור ולכוון בכל בעיה.
בהצלחה בדרככם החדשה.

רישומון תיכון בן צבי תשפ"א
הרישום לתיכון מתבצע אך ורק באמצעות הקישור.

יש להעלות את כל הקבצים דרך הרישומון.

על התלמידים להגיע ליום הרישום עם התעודה של כיתה ט'

מידע כללי

נרשמים חדשים תשפ"א

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com