אמנת בית הספר

בית הספר הוא ביתם של התלמידים ושל הצוות החינוכי.
אנו שואפים לטפח כבוד הדדי בקרב כל באי בית הספר: התלמידים,המורים, צוות העובדים וההורים,
ולקדם אקלים מיטבי המאפשר תחושת ביטחון ומוגנוּּּת לכולם במסגרת שעות הלימודים,
במהלך פעילות חברתית ומחוץ להן.
האמנה של בית הספר היא חוזה המחייב את כל הצדדים, ובה מפורטים כללי ההתנהגות,
הזכויות והחובות של התלמידים והמורים כאחד בהתאם להוראות משרד החינוך.
התלמידים העתידים ללמוד בתיכון יחתמו ביום הרישום על התחייבותם למילוי הכתוב באמנה
הכוללת התייחסות לתלבושת אחידה, לנוכחות, להגעה בזמן, לשמירה על רכוש בית הספר ולהתנהגות ללא דופי.