top of page

התאמות לימודיות

הליך קבלת התאמות בתיכון אינו אוטומטי והוא דורש בדיקה והמלצה של צוות ביה"ס לצד אבחון תקף. 
שנת י' היא שנת בדיקה ובסיומה יוגשו תיקים לוועדת התאמה מחוזית במשרד החינוך על פי המלצות צוות המורים.
כל המידע מוזן במערכת משוב.

החל מתחילת השנה מוזנות ההתאמות שטרם אושרו, המלצות או חוסרים ובהמשך התשובות מהוועדות. 
עם אישורה של ההתאמה היא תקפה לבחינות הבגרות. 
ההתאמות מיועדות לתלמידים בעלי קושי בתפקודם הלימודי שהינו על רקע ליקויי למידה. התאמות בתנאי הלמידה והבחינה מאפשרות לתלמידים עם ליקויי הלמידה לפצות על תחומי הקושי ולתת ביטוי הולם לידע ולמיומנויות שלהם ללא המגבלות הנובעות מהלקות.
ניתן לקרוא באתר שפי״נט  פירוט נרחב יותר על הליך קבלת ההתאמות.

הדס סגל תמונה.jpg

הדס סגל,

מתכללת התאמות לימודיות

שכבת י״ב

hadas.schyeek@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-10-28 at 12.14.39 (2).jpeg

אנטה יסעור,

התאמות לימודיות

שכבת י״א

anetayasurr@b-zvi.com

bottom of page