top of page

"יש לנו את הכוח לבנות מדינה, ואפילו מדינה למופת". - בנימין זאב הרצל

לימודי אזרחות הם  החוט המקשר בין התלמידים לחברה ולמדינה.

מטרתם לעודד חשיבה ביקורתית, אכפתיות ומעורבות אזרחית, מתוך הבנת מורכבות החיים והחברה במדינה.

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. חינוך לאזרחות הוא תהליך הכרחי בחברה דמוקרטית.

שיעורי אזרחות מזמנים לתלמידים את האפשרות להכיר את המשטר הדמוקרטי מהיבטיו השונים: עקרונותיו, מוסדותיו ודרכי פעולתו.  החינוך לאזרחות, מטפח בני אדם אוטונומיים בעלי רגישות חברתית ובעלי יוזמה למעורבות אזרחית. אזרחים פעילים, אכפתיים ומעורבים אשר פיתחו זהות אישית, לאומית ואזרחית יכולים לשאת באחריות להחלטותיהם, לפעולותיהם ובאחריות לנעשה בקהילה ובמדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.

אמנון הורטיק
רכז המקצוע

5402860_P_1_21_yta_0483.jpg

אמנון הורטיק,

רכז מקצוע אזרחות

agmmhoh@b-zvi.com

dhurt.png

גיורא ריינהורן

byoagr@b-zvi.com

צילום מסך 2021-11-07 191457.png

חן עוז

ozcheny@b-zvi.com

אתי.png

אסתר אדרי

 

etyedery@b-zvi.com

234.png

אורלי כהן

orlyco@b-zvi.com

צילום מסך 2021-11-07 192418.png

מאיה הירשפלד

mayahir@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-06-24 at 15.33.40.jpeg

מוטי וינר

motiv@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-10-30 at 23.09.56.jpeg

אביבית זיו

avivitziv@b-zvi.com

הדס סגל תמונה.jpg

הדס סגל

hadas.schyeek@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-10-28 at 12.16.39.jpeg

אביבה פרלוב

aviva@b-zvi.com

צילום מסך 2021-11-07 191307.png

קרן הקן

kerenh@b-zvi.com

5402860_P_2_21_yta_1171.jpg

יקי ברדוגו

yaki.berdugo@b-zvi.com

bottom of page