top of page

מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות

מטרות הלימודים במגמה:
• רכישת ידע על העולם החזותי.
• רכישת כלים להבנת השפה החזותית.
• רכישת אמצעים ליישום השפה החזותית בעבודה יצירתית.

 

התחומים באים לידי ביטוי:
• הקניית ידע בתהליך הקמתו של בניין, בהבנת מרכיביו ותפקודו.
• הכרת חומרים ושימושם בבניין.
• תכנון מבנים ועיצובם בעזרת תכנת מחשב.
• לימוד הפרספקטיבה ההיסטורית של תחומי העיצוב של האדריכלות

 

מבנה הלימודים במגמה


מקצועות הלימוד:
• יסודות התכנון.
• יישומים בטכנולוגיה.
• יישומים באדריכלות - עיצוב פנים.
• תורת המבנים.
התלמידים נבחנים במקצוע התמחות - פרויקט ברמה של 5 יח"ל ובמקצוע מוביל המורכב מבחינה עיונית ומפרויקט ברמה של 5 יח"ל. סה"כ הלימודים במגמה מקנים 10 יח"ל.
התעודות המוענקות לתלמידי מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות:
1. תעודת בגרות הכוללת את מקצועות החובה ואת מקצועות המגמה.
2. תעודה טכנולוגית.
לבוגרי המגמה אפשרויות רבות ללימודי המשך:
א. הנדסאים - במסגרת העתודה הטכנולוגית (כיתה י"ג-י"ד) או לאחר סיום השירות הצבאי.
ב. לימודים אקדמיים בפקולטות לאדריכלות.

 

סיורי המגמה
במהלך הלימודים מתקיימים סיורי מגמה במפעלי תעשייה של חומרי בניין ושל מוצרי בנייה, בתערוכות לעיצוב ובנייה ובמוזיאונים.
בנוסף, מתקיים כל שנה סמינר לימודי באדריכלות הכולל הרצאות של מרצים מהפקולטה לאדריכלות וסדנאות, שבהן מכינים פרויקטים.


צוות המגמה

bottom of page