מגמת המחול

הלימודים במגמת המחול מכוונים לפיתוח הכישורים והיכולת האישית בסגנונות המחול השונים, תוך חשיפה לעולם המחול המקצועי הבימתי.
במגמה מושם דגש רב על מימוש הביטוי העצמי והביטוי היצירתי.
במסגרת הלימודים במגמה נחשפים התלמידים למופעי מחול מגוונים מהארץ ומחו"ל, לוקחים חלק בסדנאות מחול עם רקדנים וכוריאוגרפיים אורחים, יוצאים למחנה מחול שנתי וייחודי המפגיש את התלמידים עם אחת מלהקות המחול
המקצועיות בארץ.

בכל שנה מתקיימים מופעי המגמה באולם תיאטרון מקצועי, שבו מופיעים התלמידים ביצירות של כוריאוגרפים
אורחים, ברפרטואר של להקות מחול בכוריאוגרפיות של מורות המגמה ובעבודות האישיות של תלמידי י"ב.
צוות המורות המלמדות במגמה הוא מקצועי, רב-ניסיון, מוביל בתחום המחול בארץ, מהן פעילות כרקדניות
וככוריאוגרפיות.

גב' אירית מולטו
מנהלת המגמה

1/14