top of page

ביוטכנולוגיה

מערך הלימודים במגמה חושף את התלמידים לענף מדעי מרתק הנמצא בתנופת התפתחות, ומקרב אותם לנעשה בתעשייה ובמחקר.
במסגרת הלימודים במגמה נלמדים נושאים בחזית המדע, כמו ביואינפורמטיקה, הנדסה גנטית, תרביות תאים ואימונודיאגנוסטיקה.
תחום הביוטכנולוגיה כולל בתוכו את המחקר, את הפיתוח ואת השימוש במערכות ביולוגיות לתהליכי ייצור או לאנליזה בתחומי התעשייה, הרפואה והחקלאות.
הביוטכנולוגיה נשענת על ביולוגיה, על כימיה, על מדעי המחשב ועל ההנדסה.

מבנה הלימודים במגמה
הלימודים במגמה כוללים שני מקצועות הנלמדים בהרחבה לאורך כל שנות הלימוד בתיכון:
מקצוע מוביל “תהליכים ביוטכנולוגים” –
במסגרת המקצוע נלמדים תכנים עיוניים מרתקים: ביוכימיה, הנדסה גנטית, תרביות תאים ואימונודיאגנוסטיקה.


במערך הלמידה יושם דגש על:
• התנסות מעבדתית ברמה מתקדמת ובסביבה מתוקשבת.
• השתתפות בסיורים ובימי עיון בתעשייה ובמכוני מחקר.
• שימוש בכלים ביואינמנפורמטיים אותנטיים לפתרון בעיות ביוטכנולוגיות.
• הכרות עם התרומה של התעשייה הביוטכנולוגית לרווחת האדם.

מקצוע התמחות “יישומים בביוטכנולוגיה” – פרויקט גמר .
במסגרת המקצוע, התלמיד יבצע פרויקט מחקר חדשני במוסד אקדמי. המחקר ילווה על ידי חוקר בכיר הפעיל בתחום המחקר.

במסגרת הפרויקט, התלמיד יתנסה במיומנויות חקר ושיטות מחקר מתקדמות, עבודת צוות, קריאה וכתיבה
מדעית ופרזנטציה מול קהל.
בסיום הפרויקט, המחקר וממצאיו יוצגו בפני בוחן חיצוני.


מאיה טנסה

מנהלת המגמה

מאיה טנסה

רכזת המגמה

mayat@b-zvi.com

5402860_1_p_24_DSC02256.jpg

עירית שולטהייס

irit2608@b-zvi.com

עירית שולטהייס.jpeg
bottom of page