top of page

מינהל וכלכלה

מקצוע מינהל וכלכלה הוא מרכיב במגמת ניהול עסקי.
המקצוע מינהל וכלכלה פותח בפני הלומד צוהר להבנת החיים הכלכליים, העסקיים והאתגרים העומדים בפני בעלי עסקים וארגונים ציבוריים. 

במקצוע התלמיד נחשף לנושאים כמו ביקוש והיצע, יצוא, יבוא, הלוואות, ריבית, מימון וניתוח כדאיות, תקציב המדינה, מיהו מנהיג ומה ההבדל בין מנהל למנהיג, חזון ארגוני, אסטרטגיה ארגונית, אתיקה, פיתוח מיומנויות של קבלת החלטות מתוך בניית סדר עדיפויות ובחירה מושכלת בין חלופות, ומודעות להתנהגות צרכנית נבונה, שיווק ופרסום,  דינמיות של המציאות המשתנה ותנאי אי-הוודאות המאפיינים את הסביבה הארגונית, שינוי ארגוני משמעותו והשפעותיו על העובדים בארגון, הגדלת סיכויי ההישרדות של ארגונים לטווח הארוך.

תחום משאבי האנוש נוגע בכל ארגון והידע המצטבר של התלמיד פותח את הבנתו לעולם העסקים.

תוכנית הלימודים של המקצוע מינהל וכלכלה מורכבת משני חלקים: פרק ה-30% - התלמיד יגיש מטלת ביצוע, ופרק ה-70% - התלמיד יבחן בבחינת בגרות חיצונית.

במקצוע זה, התלמידים מרחיבים את אופקיהם בנושאים ארגוניים וכלכליים מתוך הבנת הקשר בין תחומים כלכליים לתחומים חברתיים והבנתן של תופעות כלכליות מהמציאות הישראלית והכלל-עולמית התוכנית כוללת התנסות בדיון בשילוב חשיפה לתכנים שונים באמצעות סרטים, משחקים והדמיה. ​

Digital Work Life
Digital Work Life
Digital Work Life
Digital Work Life
Digital Work Life
Digital Work Life
bottom of page