פיזיקה

טקסט

רכז המקצוע: דרור בוקאי

1/6

מתוך אתר מורי הפיזיקה ומכון דוידסון לוראת מדעים במכון ויצמן למדע

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com