top of page

מתי נבחר להשתמש במילה 'סטייל' על פני החלופה העברית 'סגנון'?

התשובה נעוצה בשאלה שנשאל את עצמנו:

באיזה סגנון נרצה לבחור.

 

במילון סִגְנוֹן מוגדר כך:

  • מערכת תכונות הנותנות אופי מסוים לניסוח או לִלבוש או ליצירת אוֹמנות וכדומה

  • דרך הבעה מסוימת הנבחרת מתוך דרכים שונות העומדות לברֵירה.

כדי לדעת באיזה סגנון כדאי לנו לבחור בהקשרים שונים ובנסיבות שונות, עלינו לאסוף מאוצרות השפה,
לֶאֱצֹר אותם היטב למבחר סגנונות שיקיפו קולקציות שלמות.

לשם כך ניחשף לאוצר מילים וביטויים רחב, נאסוף אבני שפה ונטפס על בנייניה,נתוודע לתצורות שמות,
נקשור קשרים, נתחבר נכון לתחביר ונכיר חלופות הולמות לחליפות שונות כתובות ודבורות.

אז איך אומרים בעברית אֵמוֹטִיקוֹן, אֵמוֹגֵ'י, סמיילי?

אולי פַּרְצוּפוֹן? או אולי... רִגְשׁוֹן.

ובכן, זאת שאלה של סגנון... או של סטייל?

תלמידי תיכון בן צבי לומדים לשון עברית בכיתות י'-י"א.

בכיתה י' יוגדרו מושגים מתורת ההגה והצורות, התלמידים יחקרו מקורותיהם של מילים וביטויים וייחשפו לאוצר הניבים ומטבעות הלשון ושימושיהם. כך יכירו מפעלי לשון שונים, ובהם המוסד האקדמי הרשמי, האקדמיה ללשון העברית, על פרסומיה במרשתת (אינטרנט).

האתר של האקדמיה ללשון העברית

כמו כן ייחשפו טקסטים מתחומי חיים מגוונים ונגישים ויתנסו בבניית הריטוריקה הטיעונית על

הערכת התלמידים בשלב זה היא הערכה חלופית - יצירת תיק עבודות - תלקיט (פורטפוליו) המתעד את העבודות והמבחנים במהלך השנה. ההערכה בשלב זה מהווה 30% מציון הבגרות בעברית.

בכיתה י"א בנוסף להעמקת הידע הלשוני תהיה הלמידה מכוונת לקראת בחינת הבגרות. במהלך השנה יועמקו לימודי התחביר, שם המספר ושימושיו השונים ונטיית מיליות יחס והצרכתן.

התלמידים ייחשפו לטקסטים שונים, ירכשו מיומנויות קריאה, כתיבה, הבנה,  סיכום ובניית סקירה ממזגת.

הערכת ההישגים בשנה זו מהווה 70% מציון הבגרות יחד עם בחינת הבגרות.

 

​במהלך הלמידה ילווה את התלמידים צוות מקצועי, מיומן וחם.

 

למידה בסטייל בהנאה בהעשרה

צוות העברית של התיכון

WhatsApp Image 2021-11-03 at 09.38.57.jpeg

מזי כהן-מלמד

רכזת המקצוע

mazicohenm@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-03 at 09.36.26.jpeg

נורית הרלינג 

nurit.herling@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-03 at 09.38.32.jpeg

ריקי קמר 

riki@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-03 at 09.35.54.jpeg

ספיר אביסרור 

sapir.abtzadok@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-03 at 09.37.17.jpeg

הילה חושן

hilahoshen@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-03 at 09.37.58.jpeg

חן שתיבי

chen.shtivi14@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-03 at 09.36.59.jpeg

שרון אלחנן

sharon20045@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-03 at 09.38.46.jpeg

מור חזק

morik7@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-03 at 09.38.19.jpeg

דנה גלעדי

danagiladi@b-zvi.com

WhatsApp Image 2021-11-03 at 09.37.31.jpeg

יוני עזרא

yoni_ezra@b-zvi.com

bottom of page