איך אומרים בעברית אֵמוֹטִיקוֹן, אֵמוֹגֵ'י, סמיילי?

אולי פַּרְצוּפוֹן? או אולי... רִגְשׁוֹן.

תלמידי תיכון בן צבי לומדים לשון עברית בכיתות י'-י"א.

במהלך לימודיהם נחשפים לנושאי החובה של בחינת הבגרות שיפורטו להלן וכן לידע לשוני שימושי,

למיומנויות שונות ולאוצרות השפה שילוו אותם הרבה לאחר סיום לימודיהם בתיכון.

שלוש-ארבע שעות בשבוע יטעמו התלמידים מתבליני השפה השונים. 

בכיתה י' יוגדרו מושגים מתורת הצורות, ובהם דרכי יצירת מילים, ניתוח פעלים ושמות עצם, כן ייחקרו מקורותם של מילים וביטויים המתגלגלים ממשמעות אחת למשמעות אחרת, ייחשף אוצר הניבים ומטבעות הלשון ושימושיהם הלכה למעשה, כן יכירו התלמידים מפעלי לשון שונים, כגון מפעלו של אליעזר בן יהודה, ויצעדו בשבילי המוסד האקדמי הרשמי, האקדמיה ללשון העברית, על החלטותיה, על חידושיה ועל פרסומיה במרשתת (אינטרנט) באתר האקדמיה:

לאתר האקדמיה ללשון העברית לחצו כאן.

על קצה הלשון יכירו התלמידים את ראשית התחביר.

כמו כן ייחשפו טקסטים מתחומי חיים מגוונים ונגישים, איתם יוכלו התלמידים לקיים דיאלוג (דו-שיח) קריאה, הבנה, כתיבה, הערכה, ביקורת ויצירה טקסט (תמליל) עצמאי מז'אנרים (סוגות) שונים, בהדגש הסוגה הטיעונית,

שבמסגרתה יקיימו התלמידים שיח עמיתים.

כן יתנסו התלמידים בבניית הרטוריקה הטיעונית על כל אמצעיה בכתיבה, בדיבור ואף בשׂיחוּח (צ'ט).

הערכת התלמידים בשלב זה היא הערכה חלופית. כך ייצור כל תלמיד תיק עבודות - התלקיט (פורטפוליו) המתעד את עבודותיו במהלך השנה. כמובן, לא ניתן לכלוא כל הישג או עשייה בתחום השפה בתוך גבולות תיק העבודות, וזאת משום שההתוודעות לנבכי השפה פורצת את גבולות התיעוד. ההערכה בשלב זה מהווה 30% מהציון של הבגרות כולה.

בכיתה י"א בנוסף להעמקת הידע הלשוני תתקיים למידה מכוונת לקראת בחינת הבגרות.

במהלך השנה יועמקו לימודי התחביר, ובהם תיקוני תחביר וסגנון,

שם המספר ושימושיו השונים ונטיית מיליות יחס והצרכתן.

התלמידים ייחשפו לטקסטים שונים סביב נושאים שונים,

ירכשו מיומנויות סיכום ובניית סקירה ממזגת של כמה טקסטים שיעסקו בנושא משותף.

הלמידה מתרחשת באופן חווייתי ובאמצעי למידה מגוונים, ובמהלכה ילווה את התלמידים צוות מקצועי, מיומן וחם שיסייע בשעות לימוד פרטניות ובקבוצות מתוגברות לפני בחינת הבגרות.

הערכת ההישגים בשנה זו מהווה 70% מציון הבגרות יחד עם בחינת הבגרות שתתקיים בחודש יוני.

מוזמנים להתפעל מהפועל, להשתומם מהשם, להתחבר לתחביר ולאצור את אוצרות השפה.

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com