מעורבות חברתית

תלמידים יקרים,
 

אחת ממטרות החינוך היא לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות,

רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל.


התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית,

להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית.

 

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בחטיבה העליונה (כיתות י'-י"ב),

פועלת במערכת החינוך במדינת ישראל החל משנת הלימודים תשע"ה, היא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

שנת הלימודים תשע""ח  יצאה לדרך וכדי להבהיר לכל אחד ואחת מכם מהן הדרישות של תכנית

"מעורבות חברתית והתפתחות אישית" ריכזתי עבורכם את כל המידע החשוב להלן.